Regulamin rankingu

obowiązuje od sezonu 2017/2018
 
Celem prowadzenia rankingu jest dążenie do podniesienia poziomu wyszkolenia narciarskiego członków WKN poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji oraz wzrost motywacji do udziału w zawodach sportowych.

1.
W rankingu są klasyfikowani wyłącznie członkowie WKN. W przypadku zapisania się do WKN w trakcie sezonu startowego do rankingu są uwzględniane wyniki uzyskane dopiero po zapisaniu się do WKN.

2.
Z uwagi na różną ilość i różny charakter zawodów, a także różny wiek dzieci ranking jest podzielony na osiem grup wiekowych:
1. Krasnale
2. Dzieci Młodsze
3. Dzieci
4. Dzieci Starsze
5. Młodzik
6. Junior młodszy
7. Junior
8. Senior

Grupy wiekowe 1 - 4 tworzą kategorię młodsi
Grupy wiekowe 5 - 6 tworzą kategorię starsi.

3.
Do rankingu są brane zawody dostępne dla wszystkich członków WKN. Nie są brane do rankingu zawody "zamknięte" tzn. zawody w których start jest nie jest dostępny dla "wszystkich", lecz jest zależny od przynależności do konkretnej organizacji (np. zawody szkół publicznych, akademickie, bankierów, adwokatów, lekarzy itp.). Powyższe nie dotyczy ograniczeń wynikających z posiadanej "klasy sportowej" np. zawody FIS, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.

4.
W rankingu uwzględnia się wyłącznie zawody w narciarstwie alpejskim (Slalom, Gigant, Supergigant, a także wyjątkowo inne konkurencje), przy czym nie uwzględnia się zawodów snowboardowych. Dodatkowo, w celu zwiększenia nacisku na rolę treningów ogólnorozwojowych w przygotowaniu do sezonu narciarskiego uwzględnia się zawody w slalomach bieganych.

5.
Zawody dzieli się na następujące klasy:
Klasa FIS - Zawody międzynarodowe ujęte w kalendarzu FIS (dotyczy grupy junior,senior)
Klasa F - Zawody międzynarodowe ujęte w kalendarzu FIS rekomendowane przez PZN.
Klasa A - Zawody ujęte w kalendarzu Pucharu Polski, zawody ogólnopolskie nie ujęte w
kalendarzu Pucharu Polski, międzynarodowe nie należące do klasy F lub FIS.
Klasa B - Zawody ogólnowarszawskie i ogólnopolskie nie należące do klasy A.
Klasa C - Zawody klubowe i zawody nie należące do klas A i B.
Klasa D - Zawody w slalomach bieganych, sprawdziany obozowe.

6.
Corocznie jest tworzona  lista zawodów (wraz z klasą, do której są zaliczane) branych pod uwagę do rankingu.
Zawody można dopisać do listy minimum na 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów (dotyczy zawodów krajowych) albo na 14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów (dotyczy zawodów odbywających się za granicą). Zawodów nie można usunąć z listy zawodów. Zmiana klasy zawodów może nastąpić wskutek zmiany ich rangi dokonanej przez organizatora.

7.
W klasach A – F punktacja jest ustalana na podstawie zajętego miejsca wg regulaminu konkretnych zawodów przy założeniu, że jeden start zawodnika jest punktowany w rankingu tylko raz, w klasie FIS na podstawie uzyskanych FIS-punktów. Szczegółowe zasady punktacji w poszczególnych klasach są wymienione w zakładce Klasy Zawodów i Punktacja.

8.
Dla zawodów spoza klasyfikacji Pucharu Polski lub FIS, do rankingu uwzględnia się wyniki konkurencji wchodzących w skład kombinacji, lecz nie uwzględnia się wyników kombinacji. Wyniki OOM, MMMŁ oraz WOM w narciarstwie alpejskim są uwzględniane w rankingu we wszystkich konkurencjach, jakie są rozgrywane wg regulaminu tych zawodów.

9.
Na zakończenie sezonu przyznaje się:
W każdej grupie wiekowej - w podgrupach chłopcy i dziewczynki
- Miejsca 1 - 6 – dyplomy
W kategoriach młodsi i starsi (bez podziału na chłopcy i dziewczynki)
- Miejsce 1 – Puchar WKN (przechodni)*
- Miejsca 1 - 3 – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
- Miejsca 4 - 10 – dyplomy, nagrody rzeczowe

* po trzykrotnym zdobyciu 1 miejsca w rankingu w danej kategorii – puchar WKN przechodzi na własność zawodnika

10.
Wszystkie wątpliwości oraz przypadki nieujęte w regulaminie rozstrzyga prowadzący ranking po ewentualnej konsultacji z Szefem Wyszkolenia lub Zarządem WKN.
 
Punktacja
 
Punktacja w klasach A - F   Punktacja w klasie FIS
  Punkty w rankingu   FIS punkty Punkty w rankingu
Miejsce Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa F   od do  
1 26.00 18.00 10.00 5.00 34.00   0.00 70.00 40.00
2 23.50 16.00 8.50 4.00 31.00   70.01 77.00 37.00
3 21.50 14.50 7.50 3.50 28.50   77.01 84.00 34.00
4 20.00 13.50 7.00 3.00 26.50   84.01 90.00 31.00
5 18.50 12.50 6.50 3.00 24.50   90.01 93.00 28.50
6 17.00 11.50 6.00 2.50 22.50   93.01 96.00 26.50
7 16.00 10.50 5.50 2.50 21.50   96.01 99.00 24.50
8 15.00 9.50 5.00 2.50 20.50   99.01 102.00 22.50
9 14.00 8.50 4.50 2.00 19.50   102.01 105.00 21.50
10 13.00 7.50 4.00 2.00 18.50   105.01 108.00 20.50
11 12.50 7.00 3.50 2.00 18.00   108.01 111.00 19.50
12 12.00 6.50 3.00 1.50 17.50   111.01 114.00 18.50
13 11.50 6.00 2.50 1.50 17.00   114.01 117.00 18.00
14 11.00 5.50 2.00 1.50 16.50   117.01 120.00 17.50
15 10.50 5.00 1.50 1.00 16.00   120.01 123.00 17.00
16 10.00 4.50 1.00 1.00 15.50   123.01 126.00 16.50
17 9.50 4.50 1.00 1.00 15.00   126.01 129.00 16.00
18 9.00 4.50 1.00 0.50 14.50   129.01 133.00 15.50
19 8.50 4.00 1.00 0.50 14.00   133.01 137.00 15.00
20 8.00 4.00 1.00 0.50 13.50   137.01 141.00 14.50
21 7.50 4.00 0.50 0.50 13.00   141.01 145.00 14.00
22 7.00 3.50 0.50 0.50 12.50   145.01 149.00 13.50
23 7.00 3.50 0.50 0.50 12.00   149.01 153.00 13.00
24 7.00 3.50 0.50 0.50 11.50   153.01 157.00 12.50
25 6.50 3.00 0.50 0.50 11.00   157.01 161.00 12.00
26 6.50 3.00 0 0 10.50   161.01 165.00 11.50
27 6.50 3.00 0 0 10.00   165.01 167.00 11.00
28 6.00 2.50 0 0 10.00   167.01 171.00 10.50
29 6.00 2.50 0 0 9.50   171.01 175.00 10.00
30 6.00 2.50 0 0 9.50   175.01 179.00 9.50
31 i kolejne 5.50 2.00 0 0 9.00   179.01 200.00 9.00
              200.01 999.00 0.00