Regulamin rankingu

obowiązuje od sezonu 2017/2018
 
Celem prowadzenia rankingu jest dążenie do podniesienia poziomu wyszkolenia narciarskiego członków WKN poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji oraz wzrost motywacji do udziału w zawodach sportowych.

1.
W rankingu są klasyfikowani wyłącznie członkowie WKN. W przypadku zapisania się do WKN w trakcie sezonu startowego do rankingu są uwzględniane wyniki uzyskane dopiero po zapisaniu się do WKN.

2.
Z uwagi na różną ilość i różny charakter zawodów, a także różny wiek dzieci ranking jest podzielony na siedem grup wiekowych:
1. Krasnale
2. Dzieci Młodsze
3. Dzieci
4. Dzieci Starsze
5. Młodzik
6. Junior młodszy
7. Junior

Grupy wiekowe 1 - 4 tworzą kategorię młodsi
Grupy wiekowe 5 - 6 tworzą kategorię starsi.

3.
Do rankingu są brane zawody dostępne dla wszystkich członków WKN. Nie są brane do rankingu zawody "zamknięte" tzn. zawody w których start jest nie jest dostępny dla "wszystkich", lecz jest zależny od przynależności do konkretnej organizacji (np. zawody szkół publicznych, akademickie, bankierów, adwokatów, lekarzy itp.). Powyższe nie dotyczy ograniczeń wynikających z posiadanej "klasy sportowej" np. zawody FIS, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.

4.
W rankingu uwzględnia się wyłącznie zawody w narciarstwie alpejskim (Slalom, Gigant, Supergigant, a także wyjątkowo inne konkurencje), przy czym nie uwzględnia się zawodów snowboardowych. Dodatkowo, w celu zwiększenia nacisku na rolę treningów ogólnorozwojowych w przygotowaniu do sezonu narciarskiego uwzględnia się zawody w slalomach bieganych.

5.
Zawody dzieli się na następujące klasy:
Klasa FIS - Zawody międzynarodowe ujęte w kalendarzu FIS (dotyczy grupy junior)
Klasa F - Zawody międzynarodowe ujęte w kalendarzu FIS rekomendowane przez PZN.
Klasa A - Zawody ujęte w kalendarzu Pucharu Polski, zawody ogólnopolskie nie ujęte w
kalendarzu Pucharu Polski, międzynarodowe nie należące do klasy F lub FIS.
Klasa B - Zawody ogólnowarszawskie i ogólnopolskie nie należące do klasy A.
Klasa C - Zawody klubowe i zawody nie należące do klas A i B.
Klasa D - Zawody w slalomach bieganych, sprawdziany obozowe.

6.
Corocznie jest tworzona  lista zawodów (wraz z klasą, do której są zaliczane) branych pod uwagę do rankingu.
Zawody można dopisać do listy minimum na 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów (dotyczy zawodów krajowych) albo na 14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów (dotyczy zawodów odbywających się za granicą). Zawodów nie można usunąć z listy zawodów. Zmiana klasy zawodów może nastąpić wskutek zmiany ich rangi dokonanej przez organizatora.

7.
W klasach A – F punktacja jest ustalana na podstawie zajętego miejsca wg regulaminu konkretnych zawodów przy założeniu, że jeden start zawodnika jest punktowany w rankingu tylko raz, w klasie FIS na podstawie uzyskanych FIS-punktów. Szczegółowe zasady punktacji w poszczególnych klasach są wymienione w zakładce Klasy Zawodów i Punktacja.

8.
Dla zawodów spoza klasyfikacji Pucharu Polski lub FIS, do rankingu uwzględnia się wyniki konkurencji wchodzących w skład kombinacji, lecz nie uwzględnia się wyników kombinacji. Wyniki OOM, MMMŁ oraz WOM w narciarstwie alpejskim są uwzględniane w rankingu we wszystkich konkurencjach, jakie są rozgrywane wg regulaminu tych zawodów.

9.
Na zakończenie sezonu przyznaje się:
W każdej grupie wiekowej - w podgrupach chłopcy i dziewczynki
- Miejsca 1 - 6 – dyplomy
W kategoriach młodsi i starsi (bez podziału na chłopcy i dziewczynki)
- Miejsce 1 – Puchar WKN (przechodni)*
- Miejsca 1 - 3 – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
- Miejsca 4 - 10 – dyplomy, nagrody rzeczowe

* po trzykrotnym zdobyciu 1 miejsca w rankingu w danej kategorii – puchar WKN przechodzi na własność zawodnika

10.
Wszystkie wątpliwości oraz przypadki nieujęte w regulaminie rozstrzyga prowadzący ranking po ewentualnej konsultacji z Szefem Wyszkolenia lub Zarządem WKN.