Bezpieczeństwo

Zbiór reguł obowiązujących na stokach całego świata.
Obowiązujące we Włoszech zasady bezpieczeństwa na stokach narciarskich są uregulowane ustawowo. Nad ich przestrzeganiem czuwają specjalnie wyznaczone służby, które w przypadku naruszenia norm są uprawnione do wystawiania mandatów, wynoszących w zależności od regionu i wagi wykroczenia od 20 do 250 euro. Należy również pamiętać, że w razie spowodowania zdarzeń powodujących szkody materialne albo obrażenia ciała u innych osób, istnieje zagrożenie postępowaniem cywilnym lub karnym przed sądem.