Opłaty

  • Jednorazowa opłata wpisowa do klubu w wysokości:
    - 50 zł – dzieci do ukończenia 6 roku życia
    - 100 zł – dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat
  1. Ceny dla dochodzących na treningi i starty - stawki od 01.10.2015
Od 01 września 2017 ulega zmianie cennik treningów na CSN Szczęśliwice