Komunikaty

Niniejszym, w imieniu własnym i Warszawskiego Klubu Narciarskiego deklarujmy, że nasz klub przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne Warszawa zasady równego traktowania,