Edyta Wargenau

Edyta Wargenau
ur. 8.11.1901 r. w Częstochowie - zm. 3.10.1992 r. Żelazna Dama WKN, działała w WKN przez 5 dekad, w okresie powojennym Sekretarz WKN Gimnazjum w języku rosyjskim kończyła w Warszawie. Po uzyskaniu pełnoletności, za namową wcześniej poznanego kpt. WP Franciszka Trzepałko rozpoczęła pracę w Prokuraturze Wojskowej w Warszawie przy pl. Piłsudskiego, gdzie pracowała do wybuchu II wojny światowej. W tym czasie wstąpiła do Warszawskiego Klubu Narciarskiego oraz udzielała się w Yacht Clubie Oficerskim w Warszawie na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Okres międzywojenny to dynamiczny rozwój WKN. Edyta uczestniczyła w organizacji budowy schronisk w Dolinie Chochołowskiej i w Rafajłowej na Huculszczyźnie (obecnie Ukraina). W 1938 roku brała czynny udział w przygotowaniu lotu balonem do stratosfery, w którym miał brać udział znany pilot Hynek, częsty gość w domu Edyty w Pruszkowie przy ul. Ołówkowej 12. Jednak ze względu na fakt, że balon z nieustalonych przyczyn spłonął, lot do stratosfery nie odbył się. W okresie okupacji Edyta w rozlicznych przypadkach i formach z wykorzystaniem swego członkostwa w PCK, pomagała rodzinom oficerów przetrzymywanych w oflagach. W archiwum rodzinnym Wargenau zachowały się liczne listy oficerów pisane do niej z oflagów, najczęściej z prośbą o przekazanie wiadomości o rodzinach. Do wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkała w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 97 w mieszkaniu WKN, zajmując jeden pokój. W czasie powstania budynek ten został doszczętnie zniszczony. W okresie okupacji będąc członkinią PCK, należała również do organizacji podziemnej. Na jej polecenie wraz z bratem Edmundem - wówczas komendantem straży pożarnej w Pruszkowie żołnierzem AK Rejonu Pruszków -wywozili samochodem strażackim osoby wskazane przez organizację z niemieckiego obozu przejściowego w Pruszkowie "Na Warsztatach" (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego). Przewożone osoby ukryte były w zbiornikach na wodę lub przebrane w mundury strażackie. Odbywało się to zawsze na styku zmian niemieckich wartowników - wjeżdżano przy jednej, a wyjeżdżano przy nowej zmianie. Po wojnie Edyta Wargenau przez wiele lat pełniła funkcję Sekretarza Klubu w WKN. Podjęła pracę w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń w Warszawie przy ul. Przeskok. Została zwolniona z pracy ze względu na przeszłość - przynależność o organizacji w okresie okupacji. Następnie podjęła pracę w Szkole Żeglugi Śródlądowej w Warszawie przy ul. Bednarskiej. Tam spotkał ją podobny los. Dopiero w Spółdzielni Rzemiosł w Pruszkowie pracowała do przejścia na emeryturę. Przez cały ten okres uczestniczyła w pracach WKN. Była jedną z osób, które posadziły historyczne już dzisiaj limby ku pamięci poległych w czasie wojny członków WKN przy schronisku w Dolinie Chochołowskiej.