Podsumowanie po Walnym Zgromadzeniu Członków WKN

Drodzy Klubowicze, w środę, 8 czerwca, odbyło się Zwyczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Warszawskiego Klubu Narciarskiego.

Pożegnaliśmy ustępujący Zarząd w składzie Grzegorz Trautman, Tomasz Marzec, Jarosław Ostrowski, Anna Lejk, Michał Mokrzański i Marek Macyszyn.

Bardzo dziękujemy za ich pracę na rzecz Klubu w czasie ubiegłej kadencji.

 Jednocześnie była to okazja do dyskusji na temat przyszłości Klubu, kierunków w szkoleniu sportowym w PZN i innych klubach oraz przyszłości naszego Klubu.

Zostały przedstawione propozycje kierunków rozwoju klubu:

  • Maksymalne zaangażowanie w rozwój grupy przedszkolnej, która często jest pierwszym punktem styczności z klubem oraz stanowi bazę dla kolejnych grup wiekowych
  • Koncentracja na szkoleniu sportowym, rywalizacji oraz osiąganiu wyników przez dzieci w wieku 6-15 lat
  • Po zakończeniu drogi sportowej zapewnienie możliwości rozwoju w kierunku instruktorskim/trenerskim (kursy instruktorskie, praca jako instruktorzy)
  • Walne Zgromadzenie zasugerowało, aby sprofesjonalizować kadrę trenerską (do rozważenia wykorzystanie dodatkowych funduszy na inwestycję w szkolenie oraz stałe/bardziej wiążące formy zatrudnienia lub współpracy)
  • Położenie jeszcze większego nacisku na regularny i dobrze prowadzony trening ogólnorozwojowy

 Kolejnym ważnym punktem Walnego Zgromadzenia były wybory nowego Zarządu.

Zgłoszono kandydatury: Ryszard Nikliński, Joanna Dominiewska, Maksymilian Szeszko, Marek Macyszyn, Michał Mokrzański, Dorota Januszko i Tomasz Marzec. 

W wyniku tajnego głosowania do pięcioosobowego Zarządu wybrano następujące osoby: Marek Macyszyn,  Joanna Dominiewska, Dorota Januszko, Maksymilian Szeszko, Michał Mokrzański.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Anna Lejk, Jan Sosnowski i Grzegorz Trautman.

 Nowy Zarząd ustalił termin najbliższego zebrania na 22 czerwca 2022, podczas którego będziemy chcieli skupić się na wypracowaniu zasad współpracy, ustalić obszary odpowiedzialności, nakreślić cele strategiczne w świetle w/w zgłoszonych sugestii oraz ustalić plan i kalendarz pracy.

 Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły organizację Walnego Zgromadzenia, szczególnie Dorocie Popińskiej i Marcie Lesiak oraz Marcinowi Pacynko za wsparcie prawne.

Chętnych do współpracy z zarządem bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Z narciarskim pozdrowieniem
Zarząd WKN
zarzad@wkn.pl