1,5% podatku dla WKN

WKN jest stowarzyszeniem typu non-profit i posiada status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Nasz klub działa już od 100 lat, a jego rozwój możliwy jest w dużej mierze dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej (nieodpłatnej) członków klubu.

Źródłem finansowania działań WKN są składki członkowskie, opłaty za treningi i wyjazdy, darowizny, dofinansowanie ze środków publicznych oraz przekazywany raz w roku 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Przywilej taki uzyskują tylko organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność społecznie użyteczną – w przypadku WKN to krzewienie narciarstwa i szerzej sportu wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie wpłaty przeznaczane są na pokrycie kosztów stałych (biuro, magazyn, busy klubowe, ubezpieczenie działalności klubu i instruktorów, dofinansowanie zawodników). 

Najnowsza historia od 2000 r. to dynamiczny rozwój w kierunku zawodniczego szkolenia dzieci i młodzieży. Obecnie WKN jest jednym z największych narciarskich klubów w Polsce,  wielu zawodników trenujących u nas stawało niejednokrotnie na podium w zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. Ostatnio - wychowanka Klubu – Zuzanna Czapska uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie (2022) i w Mistrzostwach Świata w Courchevel/Meribel (2023).

Aby móc dalej rozwijać nasz ulubiony sport, narciarstwo,  i rozszerzać działania klubu o nowe inicjatywy, zachęcamy Was do przekazania 1,5% swojego podatku Warszawskiemu Klubowi Narciarskiemu podczas zbliżającego się czasu składania deklaracji PIT za 2022 rok!

KRS 0000042950

Zarząd WKN
zarzad@wkn.pl