Jubileuszowy znaczek 1973 r.

Jubileuszowy znaczek 1973 r.
Ze zbiorów Piotra Winkowskiego