Opłaty członkowskie (wpisowe do klubu + składki członkowskie)

  • Jednorazowa opłata wpisowa do klubu w wysokości:
    - 50 zł – dzieci do ukończenia 6 roku życia
    - 100 zł – dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat
    - 200 zł – dorośli od ukończenia 18 roku życia

Roczna składka członkowska

(płatna do 30 czerwca lub w momencie zapisu do Klubu)

  • 300 zł (pierwsza osoba z rodziny)
  • 200 zł (druga osoba z rodziny)
  • 100 zł (trzecia i każda kolejna osoba z rodziny)