Zmiany w Zarządzie WKN

zima

Z dniem 31 grudnia 2020r. rezygnację z funkcji Członka Zarządu klubu złożył Michał König.

Bardzo dziękujemy Michałowi za dotychczasową pracę na rzecz klubu i mamy nadzieję, że nadal będzie zaangażowany w życie WKN, choć teraz już w innej roli.

W  dniu 5 stycznia 2021 r. Zarząd WKN na podstawie § 24 Statutu klubu dokooptował do składu Zarządu WKN Michała Mokrzańskiego. Życzymy Michałowi sukcesów w nowej roli.

 

Zarząd i Biuro WKN