Ważne zmiany obowiązujące od 01.09.2017

Data rozpoczęcia
01-06-2018

W związku z decyzją Zarządu z dnia 6 czerwca 2017 wprowadza się od 1 września 2017 roku zmienione opłaty na wyjazdy zimowe i letnie dla osób nie zrzeszonych w Klubie oraz klubowiczów z nieopłaconymi składkami jak również dodatkowe opłaty administracyjne za zmiany:

  • Opłata dla klubowicza bez opłaconej składki lub dla osoby nie zrzeszonej w Klubie  jest o 10% wyższa od opłaty dla osoby należącej do Klubu i opłacającej regularnie składki (suma wynikająca z przeliczenia x+10% jest zaokrąglana w górę do pełnych dziesiątek zł i jest nie niższa niż 50 zł),
  • Ze względu na zwiększające się nakłady pracy a także kosztów związane z licznymi zmianami Państwa decyzji odnośnie wyjazdów zawodników  (np. zmiana długości pobytu, środka transportu  itp) za każdą zmianę wprowadzoną przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika wyjazdu po dacie, do której przyjmowane są zgłoszenia na wyjazd, pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 50 zł.  Zmian można dokonywać bezkosztowo do ostatniego dnia podanego jako termin zgłaszania zawodników na wyjazd.